Styletime

Avtale om behandling av kunders personlige opplysninger

Avtale for behandling av kunders personlige opplysninger ved bruk av Styletime / MinSalong

Styletime vil samarbeide med deg som partner for å sikre at vi ivaretar personvernrettighetene til kunder som bestiller time hos dere gjennom bruk av vårt system, og påse at vi følger EU sin nye personvernforordning (GDPR). Denne avtalen beskriver hvordan vi sammen gjør dette på en best mulig måte.

Behandlingsansvarlige

Styletime eies av FINN.no AS, og når vi i det videre refererer til Styletime som behandlingsansvarlig, menes derfor Finn.no AS.

For samarbeidet mellom Styletime og deg som partner, gjelder følgende fordeling av behandlingsansvar:

  • For kunder som kun bestiller timer direkte til salongen, er du som partner behandlingsansvarlig og Styletime er databehandler for den kundeinformasjonen som legges inn i MinSalong.
  • For kunder som bestiller time gjennom Styletimes nettside, app eller gjennom “Styletime online booking-widget” på salongens nettside, Facebook side eller andre kanaler, er Styletime og du som partner hver for seg behandlingsansvarlige for sin behandling av kundens opplysninger.

Regler for behandling av kundeopplysninger

Reglene for behandling av personopplysninger bygger på et sett med grunnleggende prinsipper. Styletime følger disse i sitt personvernarbeid, og de er godt beskrevet hos Datatilsynet her. Der Styletime er databehandler for deg som partner, vil vi kun behandle data for å levere tjenesten, i tråd med de forpliktelser som gjelder etter GDPR artikkel 28.

Der du som partner er behandlingsansvarlig for personlige data er det viktig at du også ivaretar brukernes rettigheter og følger reglene for behandling av personopplysninger. Dette betyr for deg som partner at du må:

  • Ikke bruke slik informasjon til andre formål enn å håndtere booking og kundeforholdet
  • Gi kunder muligheten til å ta ut, slette eller endre sine personlige opplysninger om dem. Se avsnittet under om “Endring, uttak eller sletting av personlig informasjon” for hvordan dette kan gjøres.
  • Ikke dele personlig informasjon med andre tredjeparter uten rettslig grunnlag
  • Ikke sende direkte markedsføring på e-post eller SMS til kunder som har bedt om å avstå fra å få slik informasjon
  • Sikre at dine brukernavn og passord beskyttes for brukere av Styletime / MinSalong
  • Varsle Styletime ved brudd på personopplysningssikkerheten, for eksempel tap av brukernavn og passord til MinSalong, slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak

Personvernerklæring

Styletime har utarbeidet en personvernerklæring som vi har gjort tilgjengelig for våre brukere. Denne forklarer dette forholdet og gir en oversikt over hvilke data som samles inn for hvilke formål, hvilket rettslig grunnlag vi har for å behandle denne informasjonen og hvilke rettigheter brukerne har. Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på Styletime her: www.styletime.no/privacy-policy. Salonger skal også ha en egen personvernerklæring som gjøres tilgjengelig for deres kunder.

Endring, uttak eller sletting av personlige opplysninger

Vi ønsker også å hjelpe deg som partner til å ivareta brukernes rettigheter. Dersom en bruker henvender seg til deg som partner og ønsker å utøve en eller flere av sine rettigheter, slik de er beskrevet i vår Personvernerklæring, kan du benytte deg av kundelisten i Min Salong. Dersom en kunde for eksempel ønsker å bli fjernet fra din kundeliste kan du slå opp denne kunden i kunderegisteret og fjerne navn og kontaktdetaljer. Vi i Styletime har også bygget funksjonalitet som kan fjerne, endre eller ta ut informasjon om kunder som ønsker å utøve sine rettigheter, og vil selvsagt være behjelpelig overfor deg som partner dersom du skulle ønske det. I slike tilfeller, sender du en e-post til personvern@styletime.no eller kontakter din account manager.

Lagringstid for personlige opplysninger i Styletime systemet

Vi ønsker også å sikre at personopplysninger oppgitt ved bestilling ikke lagres lenger en nødvendig. Personlige opplysninger oppgitt av kunder ved bestilling av en time lagres derfor som standard i maksimum 36 måneder etter sist disse ble benyttet til å gjennomføre en bestilling. Personlig informasjon oppgitt ved innsendelse av omtale lagres i maksimum 36 måneder etter at omtalen ble skrevet. Sletting av personopplysninger som er mer enn 36 måneder gammel gjøres automatisk av Styletime.

Ved spørsmål om personvern og bruk av Styletime, ta kontakt med din account manager eller på personvern@styletime.no

Styletime er opptatt av å ta vare på dine personlige data og har derfor oppdatert vår personvernerklæring, Les mer

OK